TERMES I CONDICIONS:

En utilitzar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions, pel que li recomanem que les llegeixi atentament. Si vostè no està d’acord amb elles haurà d’abandonar el lloc web. Condiciones legals sobre el contingut del lloc web. Els drets de propietat intel·lectual del web www.loracodecalbrisda.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de SERMA CB a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els fins de la web. 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. 3) Que cap dels continguts relacionats en aquestes webs siguin modificats de cap manera. 4) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen. SERMA CB (Cal Brisda) es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés. SERMA CB (Cal Brisda) no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés als llocs web assenyalats, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Es prega als usuaris notifiquin qualsevol disfunció detectada per procedir a esmenar-la. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SERMA CB no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. Tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts dels llocs web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix. SERMA CB no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software ), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de SERMA CB, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Tot enllaç de tercers a aquest web ha de ser a la seva pàgina principal o d’entrada. SERMA CB i l’usuari, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre a l’usuari (sempre que la legislació aplicable ho permeti), se sotmeten als jutjats i tribunals corresponents (Espanya)

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB I LA BOTIGA VIRTUAL

Aquestes condicions podrien ser modificades en qualsevol moment, pel que ha de llegir abans d’efectuar cada comanda.

 

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions d’ús, i haurà així mateix abstenir d’utilitzar en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de SERMA CB, els seus proveïdors, usuaris o en general de qualsevol tercer.

PRODUCTES I PREUS

SERMA CB es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la botiga. En particular podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos a la botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, com nous Productes es regiran pel disposat en les presents condicions d’ús. Així mateix, SERMA CB es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s’ofereixen a la botiga.

Els Productes inclosos en la botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen a la botiga. Els preus indicats a la botiga són en euros (€) i inclouen l’IVA, excepte indicació del contrari.

Els preus que apareixen al lloc web són els que s’apliquen en el moment de la compra. Els preus poden estar subjectes a canvis sense previ avís, però els canvis no afectaran les comandes que hem acceptat. Durant el procés de confirmació de la comanda verifiquem els preus. Si el preu correcte és menor que el preu indicat, se’t cobrarà la quantitat menor. Si el preu correcte és més gran que el preu que apareix en el nostre lloc web, ens posarem en contacte amb tu. Si no podem comunicar-nos, rebutjarem la teva oferta i t’ho notificarem per correu electrònic.

PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

En el termini màxim De 48 hores, SERMA CB enviarà un correu electrònic a l’usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels productes a SERMA CB.
L’Usuari que adquireixi un producte a través de la botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la botiga.

SERMA CB arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola. Els costos de traducció a altres idiomes seran carregats sobre l’usuari.

La confirmació de comanda enviada per SERMA CB no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. SERMA CB enviarà al costat del producte un rebut corresponent a la compra realitzada. No s’adjuntarà factura en les comandes llevat que sigui requerit amb anterioritat pel comprador.

DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té un dret de desistiment de la compra al moment del lliurament, només en el cas que el producte no es trobés en condicions òptimes. En un termini no superior a tres dies hàbils, comptats a partir del rebuig del producte, el client s’haurà de posar en contacte amb SERMA CB mitjançant un correu electrònic a info@calbrisda.com.
Aquesta reclamació es farà de conformitat amb les instruccions que SERMA CB indiqui l’usuari en contestació a la seva notificació de l’exercici de desistiment. En cas de validar les causes del rebuig es procedirà al reintegrament de l’import pagat. En cas que el rebuig no es realitzi en el moment de rebre el producte, el client haurà d’assumir els costos de retorn del producte. Per això el client haurà d’indicar, en el correu electrònic, el número de compte i el titular de la mateixa a la qual SERMA CB haurà d’efectuar l’abonament. El termini per a aquest abonament serà de quinze (15) dies hàbils.
No es pot exercir el dret de desistiment quan el producte no es retorni en el seu embalatge original, hagi estat utilitzat per l’usuari o no estigui en perfecte estat.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça: info@calbrisda.com.

SERVEI D’ENTREGA A DOMICILI

L’àmbit territorial de les vendes a través de la botiga és exclusivament per a Espanya (únicament Península), de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Les comandes que s’hagin d’enviar a Illes Balears o Canàries, només es podran realitzar prèvia sol·licitud de pressupost a info@calbrisda.com, i acceptant el pressupost que s’hagi enviat al client. Els productes comprats a través de la botiga s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament de 3 setmanes hàbils com a màxim.

El cost dels enviaments si està inclòs en el preu dels productes.

El lliurament es realitzarà en la direcció efectiva que indiqui l’usuari, que no té per què coincidir amb el seu domicili habitual. La companyia de paqueteria realitzarà únicament 2 intents de lliurament. Havent estat informat anteriorment que s’ha procedit a 2 lliuraments no factibles, i en el cas que necessiti d’una altra lliurament, el client es farà càrrec dels costos del nou enviament.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

SERMA CB manté una política de discreció i seguretat absoluta amb les seves dades personals. A continuació els oferim la declaració organitzativa tant en l’àmbit de la LSSICE (Llei Espanyola per als serveis a la Societat de la Informació) com en matèria de protecció i privacitat de dades personals.

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)

D’acord a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, desitjaríem que vostè ens autoritzi l’enviament de la informació comercial de SERMA CB per correu electrònic o a través d’altres mitjans electrònics, amb l’objecte d’evitar la recepció de correspondència no desitjada. En conseqüència li preguem ens autoritzi l’enviament d’informació publicitària mitjançant l’emplenament del camp corresponent en els formularis que hi ha al web. En cas d’acceptació, les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de SERMA CB. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció.

PRIVACITAT DE DADES

Les seves dades personals es registraran en un fitxer de SERMA CB, on vostè pot accedir-hi i ampliar-los, cancel·lar-los o rectificar de ser erronis. Si així ho desitja, si us plau, comuniqui’ns-ho per correu electrònic, (info@calbrisda.com) assenyalant clarament el seu nom, cognoms i adreça. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

 

Olis cal brisda 1903

Lo Racó de Cal Brisda

SERMA CB
C / Baix, 16
43792 La Torre de l’Espanyol
CIF: E-43545722

info@calbrisda.com